Nacionalni savet Vlaha

Nacinalni savet Vlaha, u ime Vlaške nacionalne zajednice iznosi stavove:
Pripadnici Vlaške nacionalne zajednice insistiraju na svom nacionalnom identitetu sa svim svojim posebnostima koji proizilaze iz viševekovne istorije. Koreni Vlaha potiču iz vremena pre dolaska Rimljana na Balkansko poluostrvo ...

o nama

Nacionalni savet Vlaha - VLASI (film)

Ciljevi rada Nacionalnog saveta Vlaha
Očuvаnje i afirmacija identitetа Vlaha Srbije; Sloboda izjаšnjаvаnjа o sopstvenom identitetu i ostvаrivаnje mаnjinskih prаvа; Vlаški jezik - mаternji jezik; Očuvanje i revitalizacija vlaškog jezika i njegovih dijalekata ...

Najnovije vesti

17.04.2018.

FESTIVAL VLAŠKE MUZIKE “GERGINA” OBELEŽIO DESETOGODIŠNJI JUBILEJ

Negotin je i ove godine na vaskršnji ponedeljak i utorak bio u centru pažnje kulturne javnosti, a pre svih ljubitelja dobre pevane i svirane vlaške muzike, kao i bogatog kulturnog nasleđa Vlaha....

 

20.03.2018.

U SUSRET JUBILARNOM FESTIVALU VLAŠKE MUZIKE „GERGINA“

 

Negotin će i ove godine, na vaskršnji ponedeljak i utorak, biti u centru pažnje kulturne javnosti, a pre svih ljubitelja dobre pevane i svirane vlaške muzike...