Konstitutivna sednica Odbora za obrazovanje NSVS

U zgradi opštinske uprave u Kučevu, danas je održana konstitutivna sednica Odbora za obrazovanje Nacionalnog Saveta Vlaha Srbije. Odbor za obrazovanje ima sedam članova a predsednik odbora je Miletić Mihajlović profesor iz Petrovca na Mlavi, a zamenica Rozica Dragojlović učiteljica iz Voluje. Prisutni članovi su bili i Jagodinka Bogdanović iz Rudne Glave, Ivana Srbulović iz Majdanpeka i Miljan Golubović iz Boljevca. Na sednici su bili prisutni i Novica Janošević predsednik NSVS i Radiša Dragojević predsednik IO NSVS. Tehničke poslove za potrebe Odbora je obavljao diplomirani pravnik  Bojan Modrlanović.

Prva tačka dnevnog reda je bila konstituisanje Odbora za obrazovanje na osnovu Statuta NSVS.

ODBOR ZA OBRAZOVANJE NACIONALNOG SAVETA VLAHA SRBIJE
1. Miletić Mihajlović iz Petrovca na Mlavi- predsednik,
2. Rozica Dragojlović iz Voluje – zamenik predsednika,
3. Jagodinka Bogdanović iz Rudne Glave – član,
4. Ankica Babić iz Zaječara – član,
5. Ivana Srbulović iz Majdanpeka – član,
6. Tamara Paunović iz Slatine – član,
7. Miljana Golubović iz Boljevca – član.

Duga tačka je bila veoma značajna a ticala se usvajanja programskih aktivnosti odbora za obrazovanje NSVS u periodu 2019-2022.
Programske aktivnosti možete pogledati klikom na sledeće linkove:
Program deo 1 i Program deo 2

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu