Manifestacije Narodnog pozorišta Timočke krajine “Zoran Radmilović” Zaječar

Kao organizator i nosilac projektnih aktivnosti, Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine — Centar za kulturu “Zoran Radmilović” ovu delatnost ostvaruje u partnerstvu sa Savetima mesnih zajednica i kulturno-umetničkim društvima na ovom području. S obzirom na raspoloživi stručni, tehnički i finansijski kapacitet, ova ustanova formira stručne timove za izradu programa i selekciju učesnika, obavlja stručne i organizacione poslove izrade i realizacije budžeta, promotivnih aktivnosti, transporta, smeštaja i ishrane učesnika, tehničke podrške i realizacije programa manifestacija.
Mesne zajednice su u obavezi da obezbede i pripreme odgovarajuću infrastrukturu za realizaciju manifestacija u smislu pripreme objekata za potrebe realizacije scenskih i drugih programa, gledališta, prostorija za smeštaj i ishranu učesnika, sanitarnih uslova i logistiku u pogledu volonterskih timova za obavljanje ovih poslova.

MANIFESTACIJE KOJE SE ODRŽAVAJU U SELIMA SA PRETEŽNO VLAŠKIM STANOVNIŠTVOM:
Dens — Dečje izvorno narodno stvaralaštvo
        Grackovo, april, 1 dan
Đurđevdanski sabor
        Gamzigrad, maj, 1 dan
Halovo u pesmi i igri
        Halovo, jun, 1 dan
Vlaške lepote Balkana
        Velika Jasikova, jul, 2 dana
Balkanski festival tradicionalne kulture Vlaha
        Dubočane, jul, 1 dan
Jasenovačko leto
        Veliki Jasenovac, jul, 1 dan
Ilindanski sabor
        Šipikovo, avgust, 1 dan
Tikvijada
        Nikoličevo, oktobar, 1 dan

MANIFESTACIJE NA KOJE SE POZIVAJU VLAŠKA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA:
Potekla voda studena
        Veliki Izvor, maj, 1 dan
Dani Adama Bogosavljevića
        Koprivnica, jun, 1 dan
Sabor kosovskih Srba
        Zvezdan, jun, 2 dana
Ivanjdanski sabor
        Rgotina, jul, 1 dan
Petrovdanski dani
        Grlište, jul, 3 dana
Sabor frulaša
        Grljan, jul, 2 dana
Etno festival Vražogrnački točak
        Vražogrnac, avgust, 2 dana
Hajduk Veljkovi dani
        Lenovac, avgust, 1 dan
Dani Gamzigradske banje
        Gamzigradska banja, avgust, 1 dan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu