ОДБОРИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА

СТАЛНИ ОДБОРИ САВЕТА:

– Одбор за образовање

– Одбор за службену употребу језика и писма

– Одбор за културу

– Одбор за обавештавање и издавачку делатност

КОНСУЛТАТИВНИ ОДБОРИ САВЕТА:

– Одбор за привредно – економска питања

– Одбор за сарадњу са Српском Православном Црквом