ODBORI NACIONALNOG SAVETA VLAHA

STALNI ODBORI SAVETA:

– Odbor za obrazovanje

– Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

– Odbor za kulturu

– Odbor za obaveštavanje i izdavačku delatnost

KONSULTATIVNI ODBORI SAVETA:

– Odbor za privredno – ekonomska pitanja

– Odbor za saradnju sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom

Close Menu