CILJEVI U RADU NACIONALNOG SAVETA VLAHA

– Očuvanje i afirmacija identiteta Vlaha Srbije ;

– Sloboda izjašnjavanja o sopstvenom identitetu i ostvarivanje manjinskih prava ;

– Vlaški jezik – maternji jezik ;

– Očuvanje i revitalizacija vlaškog jezika i njegovih dijalekata : Braničevsko – homoljskog i Krajinsko – timočkog ;

– Standardizacija i kodifikacija zapisivanja vlaškog jezika – uvođenje vlaškog jezika u službenu upotrebu ;

– Uvođenje vlaškog jezika, istorije, kulture i tradicije u obrazovni sistem Republike Srbije ;

– Promocija i prezentacija Vlaha i njihove kulture drugim nacijama i nacionalnim manjinama kroz medije i kulturno umetničke sadržaje ;

– Podsticanje privredno ekonomskog razvoja krajeva nastanjenih vlaškom populacijom (koji su tradicionalno u lošem ekonomskom položaju) ;

– Intenziviranje i poboljšanje odnosa i saradnje Nacionalnog Saveta sa udruženjima i društvima, koja okupljaju Vlahe u zemlji i inostranstvu ;

– Insistiranje na činjenici da je država Srbija domovinska matica Vlaha ;

– Identifikacija Vlaha, kao državotvornog faktora Srbije.

Close Menu