РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Чланови руководства Националног савета Влаха

Новица Јаношевић , Председник Националног савета Влаха

– Радиша Драгојевић, Председник Извршног одбора НСВ

Далибор Орсовановић , заменик Председника НСВ и заменик председника Извршног одбора НСВ

Селена Ничић , потпреседник НСВ и потпредседник Извршног одбора НСВ

Нели Ђорђевић , потпреседник НСВ и потпредседник Извршног одбора НСВ

Др. Драги Дамњановић , потпреседник НСВ и потпредседник Извршног одбора НСВ

Ђорђе Радуцић , потпреседник НСВ и потпредседник Извршног одбора НСВ

Ђорђе Миленковић , члан Извршног одбора НСВ

Никодије Адамовић , члан Извршног одбора НСВ

Бојан Модрлановић , секретар Националног савета Влаха

 

Одбори Националног савета Влаха:

– Одбор за културу: Милан Станковић – председник одбора и Данијел Чорболоковић – потпредседник одбора;

– Одбор за обавештавање и издавачку делатност: Милош Петровић – председник одбора и Новица Лападатовић – потпредседник одбора;

– Одбор за образовање: Милетић Михајловић – председник одбора и Розица Драгојловић – потпредседник одбора;

– Одбор за службену употребу језика и писма: Андрија Савић – председник одбор и Јадранка Грбиновић – потпредседник одбора.

 

Консултативна радна тела:

– Консултативно радно тело за привреду и економски развој: Данијел Стојановић – председник радног тела;

– Консултативно радно тело за сарадњу са дијаспором: Слободан Перић – председник радног тела.