RUKOVODSTVO NACIONALNOG SAVETA VLAHA U REPUBLICI SRBIJI

Članovi rukovodstva Nacionalnog saveta Vlaha

Novica Janošević , Predsednik Nacionalnog saveta Vlaha

– Radiša Dragojević, Predsednik Izvršnog odbora NSV

Dalibor Orsovanović , zamenik Predsednika NSV i zamenik predsednika Izvršnog odbora NSV

Selena Ničić , potpresednik NSV i potpredsednik Izvršnog odbora NSV

Neli Đorđević , potpresednik NSV i potpredsednik Izvršnog odbora NSV

Dr. Dragi Damnjanović , potpresednik NSV i potpredsednik Izvršnog odbora NSV

Đorđe Raducić , potpresednik NSV i potpredsednik Izvršnog odbora NSV

Đorđe Milenković , član Izvršnog odbora NSV

Nikodije Adamović , član Izvršnog odbora NSV

Bojan Modrlanović , sekretar Nacionalnog saveta Vlaha

 

Odbori Nacionalnog saveta Vlaha:

– Odbor za kulturu: Milan Stanković – predsednik odbora i Danijel Čorboloković – potpredsednik odbora;

– Odbor za obaveštavanje i izdavačku delatnost: Miloš Petrović – predsednik odbora i Novica Lapadatović – potpredsednik odbora;

– Odbor za obrazovanje: Miletić Mihajlović – predsednik odbora i Rozica Dragojlović – potpredsednik odbora;

– Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma: Andrija Savić – predsednik odbor i Jadranka Grbinović – potpredsednik odbora.

 

Konsultativna radna tela:

– Konsultativno radno telo za privredu i ekonomski razvoj: Danijel Stojanović – predsednik radnog tela;

– Konsultativno radno telo za saradnju sa dijasporom: Slobodan Perić – predsednik radnog tela. 

Close Menu