23.02.2011.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRUPE GRAĐANA “VLASI OPŠTINE ZAJEČAR”

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRUPE GRAĐANA “VLASI OPŠTINE ZAJEČAR”

Ne vidimo nikakav problem između Srbije i Rumunije, kao ni između Vlaške i Rumunske nacionalne manjine. Ko se oseća Rumunom, on ima pravo da se kao takav i izjasni i mi to poštujemo, ali i mi koji se izjašnjavamo kao Vlasi, niko nema prava da na nas vrši bilo kakav pritisak i da nam nameće da se izjašnjavamo kao Rumuni.

Postoji Nacionalni savet Rumuna preko koga Rumuni u Srbiji mogu da ostvare svoja Ustavom zagarantovana prava, a isto tako i mi imamo naš Vlaški nacionalni savet putem koga ćemo i mi ostvarivati naša prava.

Ne vidimo razlog za reakciju i pritisak koji vrši Rumunija na Srbiju, jer svaka nacionalna manjina u Srbiji ima mogućnost da preko svojih saveta ostvaruje svoja prava.

Dušan Firović, Predsednik odbora za informisanje Nacionalnog saveta Vlaha

Autor: Dušan Firović

Close Menu