ВЛАШКИ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Национални Савет Влаха у Републици Србији у циљу промовисања образовања на влашком језику и пребогате традиције влашке заједнице организује обиласке школа у којима деца уче влашки говор са елементима националне…

Continue ReadingВЛАШКИ ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ