9.11.2018. RIK objavio konačne rezultate

RIK objavio konačne rezultate : „Vlasi za Srbiju“ 13.220 glasova ili 22 mandata , Udruženje „Gergina“ 701 ili 1 mandat

U novom Nacionalnom savetu Vlaške nacionalne manjine od 23 člana 22 će biti sa liste „Vlasi za Srbiju“ i 1 sa liste „Gergina“.

Na osnovu člana 97a st. 1. i 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14 – odluka US, 55/14 i 47/18),

Republička izborna komisija, na sednici održanoj8. novembra 2018. godine, utvrdila je

IZVEŠTAJ

O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE

Ukupni rezultati izbora za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, održanih 4. novembra 2018. godine, su sledeći:

Broj birača upisanih u Poseban birački spisakvlaške nacionalne manjine 26.584

Broj biračkih mesta na kojima je obavljeno glasanje 142

Ukupan broj birača koji su glasali 14.286

Broj primljenih glasačkih listića 26.596

Broj neupotrebljenih glasačkih listića 12.310

Broj upotrebljenih glasačkih listića 14.284

Broj nevažećih glasačkih listića 263

Broj važećih glasačkih listića 14.021

Broj glasova i broj mandata koje su dobile pojedine izborne liste:
Red. broj Naziv izborne liste Broj glasova koje je dobila izborna lista Broj mandata koje je dobila izborna lista

VLASI ZA SRBIJU 13.320 22

UDRUŽENJE „GERGINA“ NEGOTIN – PRIMARIJUS DR SINIŠA ČELOJEVIĆ 701 1
II

Ovaj izveštaj objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

02 Broj 013-536/18
U Beogradu,8. novembra 2018. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

PREDSEDNIK

Vladimir Dimitrijević

Izvor: EKučevo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Close Menu