Nacionalni savet Vlaha

Nacinalni savet Vlaha, u ime Vlaške nacionalne zajednice iznosi stavove:
Pripadnici Vlaške nacionalne zajednice insistiraju na svom nacionalnom identitetu sa svim svojim posebnostima koji proizilaze iz viševekovne istorije. Koreni Vlaha potiču iz vremena pre dolaska Rimljana na Balkansko poluostrvo ...

o nama

Nacionalni savet Vlaha - VLASI (film)

Ciljevi rada Nacionalnog saveta Vlaha
Očuvаnje i afirmacija identitetа Vlaha Srbije; Sloboda izjаšnjаvаnjа o sopstvenom identitetu i ostvаrivаnje mаnjinskih prаvа; Vlаški jezik - mаternji jezik; Očuvanje i revitalizacija vlaškog jezika i njegovih dijalekata ...

Najnovije vesti

06.02.2018.

SVETI SINOD SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ODRŽAO SEDNICU SA PREDSTAVNICIMA NACIONALNOG SAVETA VLAHA

 

Na poziv Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog, gospodina Irineja, Sveti Sinod Srpske Pravoslavne Crkve održao je sednicu u Beogradskoj patrijaršiji u čijem su radu učestvovali predstavnici NSV...

 

04.02.2018.

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA “GERGINA”

 

Potreban broj učesnika i saglasnost oko gotovo svih tačaka dnevnog reda, uz konstruktivne diskusije, obeležili su redovnu godišnju Skupštinu Udruženja “Gergina”....