ДЕКЛАРАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА О ОСТВАРИВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ПРАВА ВЛАШКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Полазећи од достигнутих европских стандарда и уважавајући међународну европску праксу и постигнути цивилизацијски ниво у остваривању мањинских права;

– поштујући право других националних заједница на сопствени идентитет и самобитност;
– инсистирајући на поштовању члана 3. Оквирне конвенције за заштиту националних мањина;
– указујући на тачку 19. Резолуције 1632 (од 01. октобра 2008.) Парламентарне Скупштине Савета Европе;
– ослањајући се на Устав Републике Србије и Закон о заштити права и слобода националних мањина;
– очекујући да ће Република Србија убудуће обратити већу пажњу на привредно-економски развој Источне Србије и источног Поморавља;
– коначно, очекујући подршку Републике Србије и међународне заједнице у осваривању претпоставки за остваривање права влашке националне заједнице,

Национални Савет Влаха, у име влашке националне заједнице износи ставове:

1. Припадници Влашке националне заједнице инсистирају на свом националном идентитету са свим својим посебностима који произилазе из вишевековне историје. Корени Влаха потичу из времена пре доласка Римљана на Балканско полуострво, касније, након њиховог романизовања и утицаја Јужних Словена, свакако и Срба, они и даље опстају.

После свега, у двадесетпрвом веку, времену највећег домета у осваривању људских и мањинских права, идентитет и самобитност Влаха немогуће је оспоравати.

2. Стање свести Влаха у Србији чврсто је окренуто опредељењу и бризи за очувањем своје самобитности и идентитета. Власи не прихватају знак једнакости између себе и било ког другог ентинета те из тих разлога молимо да и Европске институције уваже наше право на самобитност која произилази и из члана 3. Оквирне конвенције за заштиту националних мањина.

3. Оквирна конвенција за заштиту националних мањина и Устав Републике Србије гарантују слободу националног изјашњавања. Следствено томе, очекујемо да нико нема права да на припаднике влашке националне мањине врши притисак и намеће им други национални идентитет јер би, поред кршења међународних стандарда у области људских и мањинских права, то било у супротности са одредбама Споразума између Владе СР Југославије и Владе Румуније о сарадњи у области заштите националних мањина, који предвиђа да је припадништво националним мањинама засновано на слободном и личном избору. Стога Национални савет влашке националне мањине, поштује право грађана, свакако и Влаха на избор свог националног идентитета, те они који себе сматрају Румунима имају на то право и могућност остваривања својих мањинских права преко свог Националног савета румунске националне мањине, а они који држе до своје посебности и влашког идентитета имају такође право на такав избор, своја мањинска права и свој Национални савет влашке националне мањине.

4. И поред чињенице да је језик, којим Власи данас у Србији говоре идиом (дијалект), произашао из балканског латинитета, а делом са примесама из нероманских језика, он је довољно специфичан да се сматра матерњим језиком Влаха. У окружењу, на Балканском полуострву, има и већих сличности између појединих дијалеката, у основи истог језика који су добили статус посебних језика својих ентитета.

Национални Савет Влаха радиће на стварању услова за очување, напредовање и коришћење матерњег језика Влаха (језик којим Власи говоре и који разумеју). То подразумева велики посао и процес на његовој стандардизацији, уз очекивану снажну подршку наше државе и окружења.

5. У међувремену, до завршетка стандардизације, службени језик Влаха је само српски језик који је иначе службени језик на целој територији Републике Србије. За то време матерњи језик Влаха ће ипак бити у употреби у електронским медијима за потребе информисања или у другим приликама када је то потребно.

6. У наставним програмима неопходно је уградити садржаје из историје, културе и обичаја Влаха, а такође потребно је радити на стварању бољих услова и претпоставки за школовање деце Влаха.

7. Кроз рад културно-просветних центара, културно- уметничких друштава, удружења грађана, културних институција и установа учинићемо напоре на неговању и очувању културе, обичаја и духовног наслеђа Влаха.

8. Национални савет упорно ће указивати на потребу привредно-економског обнављања и развоја Источне Србије. Пожељна је тешња и чешћа комуникација и присуство представника државне власти на овим просторима. Наша обострана сарадња и партнерство претпоставка је општег бољитка за све, наравно и Влахе.

9. Узимајући у обзир традиционално добру и пријатељску сарадњу између Србије и Румуније, такође пријатељство наших народа, ми Власи који живимо на просторима Србије, желимо искрену и блиску сарадњу са Румунима и другим грађанима Румуније, као и њиховим институцијама. Власи су истински окренути повезивању наших националних заједница и ентитета у циљу учвршћивања сарадње и пријатељства између две државе.

10. Кроз наш рад и однос чинићемо све на очувању и неговању досадашњег вековног сагласја заједничког живљења Срба и Влаха у нашој заједничкој држави Србији, коју Власи сматрају својом домовинском матицом.

11. У остваривању својих циљева, мањинских права и очувања свог националног влашког идентитета и посебности, у случају оспоравања истих, било унутар државе Србије, било споља, спремни смо да се обратимо свим европским институцијама у чије стандарде и норме гледамо и верујемо као у цивилизацијску вредност која ће важити и за нас Влахе.

Председник

Националног Савета влашке националне мањине

Радиша Драгојевић