Извештај са седнице НСВРС

Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи и свету уведено је ванредно стање у Републици Србији.
Влада Републике Србије је дала препоруке свим грађанима у циљу сузбијања ЦОВИД-19 вируса.

У складу са овом препоруком, а на основу извршених консултација са Министарством државне управе и локалне самоуправе, препоручује се свим националним саветима националних мањина да седнице националног савета и осталих органа савета, буду одржаване путем средстава елетронске комуникације ( телефон, скајп, видео линк…) у складу са могућностима.

На основу члана 25. став 1. тачка 7. Статута националног савета влаха у Републици Србији, сазвана је 6. седница Извршног одбора Националног Савета и за исту је предлажен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са 5. седнице ИО националног савета.
 2. Подношење информације о активностима националног савета у периоду од 5. седнице (одржане у Великом Градишту 17. 12. 2019).
 3. Разматрање Финансијског извештаја НС за 2019. годину
 4. Разматрање Одлуке о усвајању Завршног рачуна НС за 2019. годину
 5. Разматрање предлога Одлуке о финансијском плану НС за 2020. годину.
 6. Разматрање извештаја Пописне комисије за 2019. годину.
 7. Текућа питања.

СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКОМ КООРДИНАЦИЈЕ НСНМ У РЕПУБЛИЦИ ТЕЛЕФОНСКИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. Скретар НС ЈЕ електронским путем извршио доставу материјала за седницу свим члановима НС. Сви чланови НС су били контактирани телефонским путем након доставе материјала те су се о предложеним тачкама изјаснили путем телефона. О наведеном је сачињен записник И констатовано да су све тачке предложеног дневног реда једногласно усвојене. Председник Извршног одбора Радиша Драгојевић је како Власима, тако и свим грађанима пожелео добро здравље.

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Статута националног савета влаха у Републици Србији, председник НСВРС је сазвао 6. седницу Националног Савета и за исту предложио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са 5. седнице националног савета.
 2. Подношење информације о активностима националног савета у периоду од 5. седнице (одржане у Великом Градишту 17. 12. 2020. године).
 3. Разматрање Финансијског извештаја НС за 2019. годину
 4. Разматрање Одлуке о усвајању Завршног рачуна НС за 2019. годину
 5. Разматрање предлога Одлуке о финансијском плану НС за 2020. годину.
 6. На основу препоруке Координације националних саавета у Републици Србији предлаже се : Доношење Одлуке у складу са чланом 27. став 2. Статута Националног Савета Влаха у Републици Србији о поверавању извршном одбору одлучивање о питањима из надлежности савета: усвајање извештаја ревизиије финанисјских извештаја за 2019. годину, као и других одлука од заначаја за рад и реализацију активности Савета.
  Све одлуке које Извршни Одбор донесе на основу овлашћења НС , подлежу одобравању на првој наредној седници савета.
 7. Разматрање извештаја Пописне комисије за 2020. годину.
 8. Текућа питања.

СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКОМ КООРДИНАЦИЈЕ НСНМ У РЕПУБЛИЦИ ТЕЛЕФОНСКИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ. Скретар НС ЈЕ електронским путем извршио доставу материјала за седницу свим члановима НС. Сви чланови НС су били контактирани телефонским путем након доставе материјала те су се о предложеним тачкама изјаснили путем телефона. О наведеном је сачињен записник И констатовано да су све тачке предложеног дневног реда једногласно усвојене.

Председник Националног савета Влаха у Републици Србији, Новица Јаношевић је свим члановима Савета, влашкој мањини и свим грађанима Републике Србије, ма где се налазили пожелео да сачувају своје здравље, апеловао да се не делимо већ да сви помажемо једни другима, да се придржавају мера Владе републике Србије и останемо код куће, апеловао на челичну дисциплину јер је то једини начин да из ове ситуације изађемо као победници.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest