Извршни Одбор Националног Савета Влаха у Републици Србији одржан у Великом Градишту

Национални Савет Влаха у Републици Србији је 17. децембра 2019. године одржао седницу Извршног Одбора у Великом Градишту. Седница је почела у 11 сати а седницом је председавао председник Извршног одбора Радиша Драгојевић. По усвојеном дневном реду Извршни одбор је након усвајања записника са предходне седнице, размотрио рад свих органа Савета између две седнице.
Усвојен је предлог измене финансијског плана који се огледа само у изменама одређених финансијских позиција а укупан износ средстава остаје исти. Овако усвојен предлог се предаје Националном Савету на усвајање. На крају су се анализирале активности Савета у протеклој години и разговарало о плановима за следећу годину у областима културе, образовања, информисања и употребе језика и писма.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest