“Лектира за све – лектира и за нас“

На конкурс за пројекте који се финансирају средствима буџета Републике Србије, по основу Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2021. години, по одлуци Национакног савета Влаха у Републици Србији, Завод за културу влаха је аплицирао пројектом “ Лектира за све – лектира и за нас“ и као прворангиран добио средства у висини од 900 000 динара за штампање десет књижевних дела која ће се користити у настави у школама где се изучава предмет “ Влашки говор са елементима националне културе“

Избор књижевних дела чије је штампање у потпуности финасирало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог,  док су избор књижевних дела, организација и трошкови превода били део пројекта који је реализовао Национални савет Влаха у Републици Србији.

Немерљив је, у сваком смислу, допринос Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, кроз пројекат “ Лектира за све – лектира и за нас“ у пионирском подухвату Завода за културу Влаха и Влашког националног савета стварања књижевног фонда на влашком језику.

У оквиру овог пројекта штампане су следеће књиге:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest