Манифестације Народног позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” Зајечар

Као организатор и носилац пројектних активности, Установа Народно позориште Тимочке Крајине — Центар за културу “Зоран Радмиловић” ову делатност остварује у партнерству са Саветима месних заједница и културно-уметничким друштвима на овом подручју. С обзиром на расположиви стручни, технички и финансијски капацитет, ова установа формира стручне тимове за израду програма и селекцију учесника, обавља стручне и организационе послове израде и реализације буџета, промотивних активности, транспорта, смештаја и исхране учесника, техничке подршке и реализације програма манифестација.
Месне заједнице су у обавези да обезбеде и припреме одговарајућу инфраструктуру за реализацију манифестација у смислу припреме објеката за потребе реализације сценских и других програма, гледалишта, просторија за смештај и исхрану учесника, санитарних услова и логистику у погледу волонтерских тимова за обављање ових послова.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ У СЕЛИМА СА ПРЕТЕЖНО ВЛАШКИМ СТАНОВНИШТВОМ:
Денс — Дечје изворно народно стваралаштво
        Грацково, април, 1 дан
Ђурђевдански сабор
        Гамзиград, мај, 1 дан
Халово у песми и игри
        Халово, јун, 1 дан
Влашке лепоте Балкана
        Велика Јасикова, јул, 2 дана
Балкански фестивал традиционалне културе Влаха
        Дубочане, јул, 1 дан
Јасеновачко лето
        Велики Јасеновац, јул, 1 дан
Илиндански сабор
        Шипиково, август, 1 дан
Тиквијада
        Николичево, октобар, 1 дан

МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА КОЈЕ СЕ ПОЗИВАЈУ ВЛАШКА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА:
Потекла вода студена
        Велики Извор, мај, 1 дан
Дани Адама Богосављевића
        Копривница, јун, 1 дан
Сабор косовских Срба
        Звездан, јун, 2 дана
Ивањдански сабор
        Рготина, јул, 1 дан
Петровдански дани
        Грлиште, јул, 3 дана
Сабор фрулаша
        Грљан, јул, 2 дана
Етно фестивал Вражогрначки точак
        Вражогрнац, август, 2 дана
Хајдук Вељкови дани
        Леновац, август, 1 дан
Дани Гамзиградске бање
        Гамзиградска бања, август, 1 дан

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest