ОДБОРИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА

СТАЛНИ ОДБОРИ САВЕТА:

– Одбор за образовање

– Одбор за службену употребу језика и писма

– Одбор за културу

– Одбор за обавештавање и издавачку делатност

КОНСУЛТАТИВНА РАДНА ТЕЛА:

– Консултативно радно тело за дијаспору и сарадњу са верским заједницама

– Консултативно радно тело за пројекте и економију