ЦИЉЕВИ У РАДУ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА

– Очување и афирмација идентитета Влаха Србије;

– Слобода изјашњавања о сопственом идентитету и остваривање мањинских права ;

– Влашки језик – матерњи језик ;

– Очување и ревитализација влашког језика и његових дијалеката : Браничевско – хомољског и Крајинско – тимочког ;

– Стандардизација и кодификација записивања влашког језика – увођење влашког језика у службену употребу ;

– Увођење влашког језика, историје, културе и традиције у образовни систем Републике Србије ;

– Промоција и презентација Влаха и њихове културе другим нацијама и националним мањинама кроз медије и културно уметничке садржаје ;

– Подстицање привредно економског развоја крајева настањених влашком популацијом (који су традиционално у лошем економском положају) ;

– Интензивирање и побољшање односа и сарадње Националног Савета са удружењима и друштвима, која окупљају Влахе у земљи и иностранству ;

– Инсистирање на чињеници да је држава Србија домовинска матица Влаха ;

– Идентификација Влаха, као државотворног фактора Србије.