САЧУВАТИ И ПРОМОВИСАТИ ЈЕЗИК, КУЛТУРУ И ОБИЧАЈЕ ВЛАХА

На седници Националног Савета Влаха у Републици Србији, која је одржана у свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, 17. децембра 2019. године, са почетком у 12 сати, усвојен је предлог измена финансијског плана за 2019.годину. Повећана су средства за информисање и образовање на влашком језику, уз напомену да ће управо образовање са елементима влашке националне културе бити приоритетна област финансирања у 2020.години. Национални Савети мањина у Републици Србији, на основу закона спроводе аутономију у четири области а то су: култура, образовање, службена употреба језика и писма и информисање. На основу исказаних потреба НСВС је формирао и консултативне Одборе, за сарадњу са дијаспором, Одбор за економска питања а на последњој седници и Одбор за сарадњу са верским заједницама од три члана. Председник Одбора је Јанко Николић из Мајданпека, чланица проф.

Јадранка Грбиновић из Петровца на Млави и члан примаријус др Синиша Челојевић из Неготина. Овај одбор је формиран како би утврдио дали постоје притисци на влашко становништво и у коликој мери у погледу верских права с обзиром на то да су власи одувек припадали Српској Православној Цркви. Национални Савет је анализирао рад чланова у 2019.години и утврдио смернице за 2020.годину са нагласком да се Национални Савет као највише представничко тело влашке мањине у Србији мора борити за очување влашке заједнице и одолети притисцима који имају циљ присвајање влаха, влашке културе, традиције и језика.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest