10.12.2012. ПРВА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА

У недељу, 9. децембра, у Неготину је одржана Прва, конститутивна, седница Одбора за образовање Националног савета Влаха (НСВ), којом је председавао Војислав Стојановић. Седници су, као гости, присуствовали и примаријус др Синиша Челојевић, председник Одбора за службену употребу језика и писма и Душан Фировић, председник Одбора за обавештавање и издавачку делатност.

На предлог председавајућег, једногласно је донета одлука да Одбор за образовање чини седам чланова, у коме ће, осим председника Војислава Стојановића и потпредседника Часлава Радукановића бити и петоро чланова : Снежана Степановић Андрејевић, Милица Бугариновић, Јасмина Фировић, Јован Пандуревић и Слободан Голубовић.

Одбор је, такође једногласно, усвојио и предлог Наставног плана и програма за изборни предмет „Влашки језик са елементима националне историје и културе“ који би требало да, у складу са одлуком Извршног одбора, као изборни предмет, тамо где за то има интересовања и услова, буде имплементиран у образовни систем Србије већ у наредној школској, 2013/2014. години.

Према предлогу Наставног плана који је представио Слободан Голубовић, за почетак би, тамо где постоји интересовање, настава обухватала ученике од првог до четвртог разреда основних школа. Они би, у сваком од прва четири разреда основне школе, у оквиру предмета „Влашки језик са елементима националне историје и културе“, имали десет часова „Влашког језика“, 18 часова „Културе изражавања“, 10 часова „Народног стваралаштва“ и 34 часа „Елементи националне културе“.

Одбор за образовање, једногласно је усвојио и Предлог активности на реализацији уџбеника за изборни предмет „Влашки језик са елементима националне историје и културе“, који би требало да се реализује у подразумевајућим временским оквирима како би настава могла да се несметано одвија већ од наредне школске године. За координатора пројекта за припрему уџбеника за извођење наставе на влашком језику, Одбор је именовао свог члана Слободана Голубовића.

На предлог потпредседника Одбора за образовање, Часлава Радукановића, дата је подршка иницијативи за формирање Института за имплементацију влашког језика у образовни систем, службену употребу, медије и богослужење, уз образложење да ће се овом темом бавити и Извршни одбор и Национални савет.

Слике са прве седнице Одбора за образовање Националног савета Влаха:

Видео прилози са прве седнице Одбора за образовање Националног савета Влаха:

Прва седница Одбора за образовање Националног савета Влаха – Прилог РТВ Ф канал

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest