25.12.2013. ИЗВРШНИ ОДБОР И НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗАСЕДАЛИ У МАЈДАНПЕКУ

U ponedeljak, 23. decembra, u Majdanpeku su održane 18. sednica Izvršnog odbora i jedanaesta sednica Nacionalnog saveta Vlaha (NSV), kojima je predsedavao Radiša Dragojević, predsednik NSV. Kao i na prethodnim zasedanjima, predstavnici krovne organizacije Vlaha u Srbiji, analizirali su svoje aktivnosti u periodu između dva zasedanja, a zatim su doneli i nekoliko veoma značajnih odluka koje će opredeliti predstojeće aktivnosti NSV.

Osamnaesta sednica IO i jedanaesta sednica NSV

Tako su članovi IO i NSV, najpre, razmotrili nekoliko informacija iz oblasti finansija, uključujući i obaveštenje Kancelarije za ljudska i manjinska prava u vezi sa transferom sredstava za 2013. godinu, a zatim su doneli Odluku o izmeni i dopuni odluke o finansiranju NSV u ovoj godini.

U nastavku zasedanja, predsednik NSV, Radiša Dragojević, upoznao je članove sa Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i o sastanku koji je, u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, sa kojim Nacionalni savet Vlaha, partnerski realizuje projekat „Kalendar vlaških manifestacija“, održan na Borskom jezeru.

Osamnaesta sednica IO i jedanaesta sednica NSV

O drugom projektu, pod nazivom „Afirmacija multikulturalnosti u Srbiji kroz inkluzivno obrazovanje pripadnika vlaške nacionalne manjine“ koji realizuje Udruženje građana „Gergina“, uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo Srbije, članove krovne organizacije Vlaha, upoznao je primarijus dr Siniša Čelojević, član IO NSV i predsednik UG „Gergina“.

Nakon ove informacije, aktivisti UG „Gergina“, podelilili su članovima NSV komplete knjiga, na vlaškom jeziku, koje su štampane u okviru ovog projekta. Takođe, članovima NSV, predstavnici UG „Gergina“ uručili su i štampano i CD izdanje basni na vlaškom jeziku, koje je nastalo kao rezultat projekta koji „Gergina“ realizuje u saradnji sa NSV.

Osamnaesta sednica IO i jedanaesta sednica NSV

Slobodan Golubović, koordinator NSV za uvođenje predmeta „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“, koji će, od naredne školske godine, biti izborni predmet u osnovnim školama Srbije, upoznao je članove NSV sa Planom i Programom ovog predmeta od drugog do četvrtog razreda, nakon čega je izglasana i odgovarajuća odluka. U vezi sa pomenutim nastavnim aktivnostima u narednoj školskoj godini, članovi IO i NSV izglasali su i odluku o spisku osnovnih škola u kojima će otpočeti sprovođenje usvojenog nastavnog plana i programa za izborni predmet „Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture“, u okviru pilot projekta odobrenog od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Od naredne školske godine, u ovaj projekat će biti uključene osnovne škole „Vera Radosavljević“ iz Negotina, „Dušan Radović“ iz Bora, kao i osnovne škole iz Grljana (Zaječar), Žagubice, Zlota (Bor), Rudne Glave (Majdanpek), Kobišnice (Negotin), Podgorca (Boljevac), Rašanca i Ranovca (Petrovac na Mlavi).

Osamnaesta sednica IO i jedanaesta sednica NSV

Na predlog Odbora za kulturu, članovi IO i NSV su upoznati sa radnom verzijom „Kalendara vlaških manifestacija“ koji, u okviru projekta „Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav“, zajednički realizuju Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina i Nacionalni savet Vlaha.

Na predlog primarijus dr Siniše Čelojevića, predsednika Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma, članovi IO i NSV doneli su odluku da se pokrene postupak za uvođenje vlaškog jezika u službenu upotrebu u jedinicama lokalne samouprave, gde su ostvareni uslovi definisani Zakonom.

A kako je pojasnio primarijus dr Siniša Čelojević, prema popisu stanovnika 2011. godine, uslovi za uvođenje vlaškog jezika stvoreni su u Boljevcu, sa 25,83% vlaškog stanovništva, Kučevu sa 25,31%, Žagubici, sa 22,07%, ali i u Petrovcu na Mlavi, gde je ovaj procenat 14,74. Takođe, imajući u vidu da je, prema podacima koji su dobijeni u opštini Negotin, broj izjašnjenih kojima je maternji jezik vlaški, 19,51 procenat, zakonski uslov je, na neki način, ispunila i ova lokalna samouprava.

Takođe, na predlog dr Čelojevića, članovi IO i NSV doneli su i odluke da se izvrši korekcija teksta Deklaracije NSV i Platforme vlaške zajednice, odrednicama koje preciznije određuju jezik i pripadnost vlaškoj zajednici.

Članovi IO i NSV, na svom zasedanju u Majdanpeku, pokrenuli su i inicijativu za dopunu Zakona o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, kojom bi, pored bunjevačkog, bio obuhvaćen i vlaški jezik.

Na svom zasedanju u Majdanpeku, članovi NSV, jednoglasno su doneli i odluku da, u skladu sa odredbama Statuta NSV, dr Predrag Balašević, više ne može da bude član krovne organizacije Vlaha Srbije.

Аутор: Живојин Р. Драгишић , Одбор за обавештавање и издавачку делатност

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest