31.12.2012. ПРВА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛЕАТНОСТ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАХА

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

У Зајечару је, у суботу, 29. децембра 2012. године, одржана Прва, конститутивна, седница Одбора за обавештавање и издавачку делатност Националног савета Влаха (НСВ), којом је председавао Душан Фировић.

Седници су, као гости, присуствовали Миодраг Марковић, потпредседник НСВ, примаријус др Синиша Челојевић, члан Извршног одбора НСВ и председник Одбора за службену употребу језика и писма, као и Жељко Шоршокановић, члан Одбора за привредно-економска питања.

Једногласно је донета одлука да Одбор за обавештавање и издавачку делатност чини седам чланова : Душан Фировић, Драгомир Траиловић, Живојин Драгишић, Самир Баланесковић, Славица Рожа, Предраг Марковић и Синиша Максимовић-Пилу.

Да би рад Одбора за обавештавање и издавачку делатност, у наредном периоду, био ефикаснији, донета је и одлука да, осим председника, Душана Фировића, Одбор има и заменика, за кога је именован Живојин Драгишић.

Одбор је донео и одлуку да Радио телевизија „ Ф канал “ из Зајечара буде носилац активности информисања влашке националне мањине у Србији, због чега је неопходно да се, у наредном периоду, дефинишу сви потребни предуслови како би се реализовала електронска медијска покривеност свих делова Србије на којима живи влашко становништво.

При доношењу овакве одлуке, чланови Одбора имали су у виду чињеницу да би ово био најбржи и наједноставнији начин да се унапреди информисање влашке националне мањине, пошто би се комплетан технички потенцијал Радио телевизије „ Ф канал “ ставио у ту функцију, имајући у виду да ова медијска кућа може свој програм да емитује, поред постојећих репетитора, и посредством система ИПТВ телевизије, на читавом подручју Србије, као и да посредством система оптичких каблова, поседује приступа систему „ Мулти ТВ “ телевизије, чиме би комплетан програм могао да се прати било где у свету.

Такође, донета је и одлука да се, што пре, организује састанак чланова Одбора и представника Републичке радиодифузне агенције, како би се пронашла могућност да ова медијска кућа добије регионалну фреквенцију и одговарајуће дозволе на основу којих би могла да емитује програм на подручју свих општина у Републици Србији, где живе припадници влашке националне мањине.

У циљу развијања редакције која би, посредством РТВ „ Ф канал “ , радила на медијском информисању влашке националне мањине, одлучено је да се упути захтев НСВ, ради доношења одлуке о издвајању материјалних средстава како за минимално техничко опремање дописничке мреже у свим општинама у којима живе припадници влашке националне мањине, тако и за надокнаду новинарима и техничком особљу који би тај посао радили.

Чланови Одбора су, са много пажње, размотрили и предлог за покретање штампаног гласила на влашком језику и закључили да је то и пожељно и потребно. Ипак, донета је једногласна одлука да се са овим послом отпочне тек након формирања адекватне редакције, коју би чинили новинари и језички стручњаци, који би овај посао обавили на високом професионалном нивоу. Одлучено је да се часопис штампа двојезично, на влашком и српском језику и то најпре, месечно, док би се, касније, тражиле могућности да то буде и чешће.

На предлог Миодрага Марковића, потпредседника НСВ, Одбор је донео одлуку да се формира тим за израду пројеката из области информисања, који би се реализовали у сарадњи са представницима локалних самоуправа у општинама где живе припадници влашке националне мањине.

Одлучено је да сви чланови Одбора за обавештавање и издавачку делатност буду у овом тиму, али да им се прикључе и неки од чланова из других Одбора, који делују при НСВ.

Да би се још више унапредио квалитет постојећег сајта Националног савета Влаха, Одбор за обавештавање и издавачку делатност, донео је одлуку да се формира Уређивачки колегијум, чији ће председник бити Живојин Драгишић, док су за чланове именовани Душан Фировић, Самир Баланесковић, Славица Рожа, Драгомир Траиловић, Синиша Максимовић и Предраг Марковић, који је именован за администратора сајта.

Одбор, такође, сматра да, у наредном периоду, треба много више пажње посветити уређењу сајта, имајући у виду да он има кључну улогу у објављивању најзначајнијих информација о раду Националног савета, као кровне организације Влаха у Србији.

Управо због тога, Одбор је донео одлуку да у наредном периоду, свим седницама Извршног одбора, Националног савета, осталих Одбора, као и догађајима који су од значаја за рад и активност Националног савета Влаха, обавезно присуствује председник Уређивачког колегијума или неки други члан овог тела.

Да би се ова активност реализовала, потребно је да, у наредном периоду, све информације о активностима чланова и органа НСВ, осим председнику Одбора, треба достављати и председнику Уређивачког колегијума.

Одбор је донео и одлуку да се отпочне са редизајнирањем сајта, који би, у наредном периоду, фунционисао на два нивоа. На првом нивоу би се објављивале све оне информације које су у вези са активностима Националног савета, било да се ради о активностима руководства, Извршног одбора или Одбора. На другом нивоу биће одвојен простор који ће уређивати, накнадно, именовани уредници у свим општинама у којима живе припадници Влаха, а посредством којих ће бити праћене активности које су од значаја за живот и рад припадника влашке националне мањине, на подручју читаве Србије где они живе.

Одбор је донео и одлуку да се, Извршни одбор, Национални савет, као и остали Одбори упознају са захтевом да се са свим њиховим активностима из домена рада Одбора за обавештавање и издавачку делатност, најпре, упозна овај Одбор, који би, пре њиховог објављивања, а у складу са својим надлежностима, требао да донесе и одговарајуће одлуке.

Аутор: Живојин Р. Драгишић , Одбор за обавештавање и издавачку делатност Националног савета Влаха

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest