9.11.2018. РИК објавио коначне резултате

РИК објавио коначне резултате : „Власи за Србију“ 13.220 гласова или 22 мандата , Удружење „Гергина“ 701 или 1 мандат

У новом Националном савету Влашке националне мањине од 23 члана 22 ће бити са листе „Власи за Србију“ и 1 са листе „Гергина“.

На основу члана 97а ст. 1. и 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној8. новембра 2018. године, утврдила је

ИЗВЕШТАЈ

О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Укупни резултати избора за чланове Националног савета влашке националне мањине, одржаних 4. новембра 2018. године, су следећи:

Број бирача уписаних у Посебан бирачки списаквлашке националне мањине 26.584

Број бирачких места на којима је обављено гласање 142

Укупан број бирача који су гласали 14.286

Број примљених гласачких листића 26.596

Број неупотребљених гласачких листића 12.310

Број употребљених гласачких листића 14.284

Број неважећих гласачких листића 263

Број важећих гласачких листића 14.021

Број гласова и број мандата које су добиле поједине изборне листе:
Ред. број Назив изборне листе Број гласова које је добила изборна листа Број мандата које је добила изборна листа

ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ 13.320 22

УДРУЖЕЊЕ „ГЕРГИНА“ НЕГОТИН – ПРИМАРИЈУС ДР СИНИША ЧЕЛОЈЕВИЋ 701 1
II

Овај извештај објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

02 Број 013-536/18
У Београду,8. новембра 2018. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК

Владимир Димитријевић

Извор: ЕКучево

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest